سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کوروش متولی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- دانشکده فنی-گروه شیمی کاربردی
زهرا یعقوبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- دانشکده مهندسی صنایع

چکیده:

پژوهش در خصوص روکشهای نانو کامپوزیت بویژه در سه دهه اخیر مورد توجه محققان زیادی بوده است. فرآیند روکش کنندگی و چگونگی داخل کردن ذرات به روکش و بهینه سازی ویژگیهای مکانیکی و فنی روکشها نمونه هایی از این دست می باشند. در این تحقیق، نحوه روکش کنندگی کامپوزیتیپالادیومی همگام با نانو ذرات از جنس اکسید ایندیوم با استفاده از روش آبکاری گسسته انجام گرفته است و در ادامه با استفاده از یک میکروسکوپ الکترونیSEM)به بررسی ریخت شناسی دو نمونه روکش نانو کامپوزیتی و کامپوزیت عادی پرداختیم. رفتار سایشی آنها بروشPin on plate بررسی گردید. آنگاه با کمک شیوهImpedance به بررسی رفتار خوردگی روکشهای نانو کامپوزیتی پرداخته شد. با اعمال دقیق شرایط مطلوب و بررسی شیوه رسوب ذرات در روکش، با روکش کنندگی نانو کامپوزیت می توان به خصوصیات مطلوب مکانیکی دست یافت و با استفاده از مکانیزمهای ساییدگی وخوردگی نانو کامپوزیت، می توان به اصلاح و بهبود رفتار خوردگی نسبت به روکش پالادیوم خالص دست یافت. نهایتأ، به این نتیجه که مقاومت در برابر خوردگی روکشهای نانو کامپوزیتی بالاتر از روکشهای پالادیومی خالصمی باشد رسیدیم.