سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمودرضا رحیمی – استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یاسوج
هجیر کریمی – استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یاسوج
سلیمان مصلح – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یا

چکیده:

در این مطالعه به کمک دینامیک سیالات محاسباتی، درجه تبدیل انیدرید فتالیک در یک راکتور در دو حالت بستر ثابت و سیال بررسی شده است. معادلات سینتیک، پیوستگی، انتقال جرم، انرژی، مومنتوم و افت فشاربرای هر دو بستر، به صورت همزمان حل شده و تاثیرات حاصل از تغییرات دمای ورودی بر روی درصد تبدیل انیدرید فتالیک و محصول ناخواسته بررسی شده است. با توجه به گرمازا بودن واکنش تولید انیدرید فتالیک،نیاز به کنترل شدید دما در منطقه واکنش است، زیرا بالا رفتن دما فراتر از محدوده عملیاتی از یک سو منجر به تشکیل نقاط داغ در راکتور شده که می تواند باعث تخریب کاتالیست و غیر فعال شدن آن گردد و از سوی دیگرسبب افزایش تولید محصول ناخواسته می شود. در حالت بستر سیال، گردش سریع ذراتی که با راندمان ظرفیت حرارتی نسبتا بالا، حرارت را پخش می کنند، باعث از بین رفتن نقاط داغ شده و کنترل دما راحت تر می شود.نتایج نشان داد که افزایش دما باعث افزایش تولید انیدرید فتالیک می شود، که این میزان افزایش در راکتور بستر سیال نسبت به راکتور بستر ثابت بیشتر است. همچنین مشاهده شد که درصد تبدیل محصول ناخواسته در راکتور بستر سیال کمتر است