سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کمیل نصوری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی نساجی گروه مهندسی ساختارهای
احمد موسوی شوشتری – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران گروه مواد نوین و نانومواد
علی کفلو –

چکیده:

نانوالیاف کامپوزیتی ازمخلوط آکریلونیتریل PAN و نانولوله های کربنی تک دیواره SWNT) به کمک فرایند الکتروریسی تهیه شده اند شکل و قطر نانوالیاف حاصل به وسیله میکروسکوپ الکترونی پویشی SEM مورد مطالعه قرارگرفته است ساختار داخلی نانوالیاف کامپوزیتی نیز با میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM ارزیابی شدهاست علاوه براین خواص مکانیکی لایه بی بافت نانوالیاف نیز بررسی و گزارش شده است متوسط قطر نانوالیاف با افزایش میزان SWNT) درآنهابا کاهش مواجه گردید نتایج نشانمیدهدکه امکان تولید نانوالیاف کامپوزیتی به شکل یکنواخت ومطلوب از مخلوطهای دارای ۱wt.% نانولوله کربنی تک دیواره وجوددارد آزمایشات خواص مکانیکی نانوالیاف بطور واضح نشان داد که با افزایش مقدار ۱wt.% نانولوله کربنی تک دیواره نسبت به نانوالیاف خالص پلی اکریلونیتریل در ازدیاد طول تا حد پارگی نانوالیاف تغییر محسوسی به وجود نمی آورد ولی استحکام تا حد پارگی آنها به مقدار ۳ برابر افزایش می یابد بنابراین غلظت بهینه sWNT برای افزیاش خواص مکانیکی نانوالیاف را می توان درحدود ۱wt.% درنظر گرفت