سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

غلامرضا خانلری – دانشگاه بوعلی سینا همدان
یاسر دوستی –
رضا محمدی – اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان همدان

چکیده:

مطالعه خصوصیات زمین شناسی مهندسی سنگها همواره نقش مهمی جهت شناخت سنگها داشته است و میتواند به عنوان اصلی ترین بخش مطالعات مهندسی مورد توجه قرا گیرد که با توجه به گسترش مارنها در کشور و مشکلساز بودن آنها اهمیت چنینپژوهشی دوچندان میشود. این پژوهش به بررسی خواص مهندسی مارنهای سازند قم در شمال شرق استان همدان پرداخته است مقاله حاضر از سه بخش مطالعات سنگ شناسی از قبیل کلسیمتری و آزمایشXRD خصوصیات فیزیکی از قبیل چگالی، تخلخل و تعیین خصوصیات مکانیکی از قبیل مقاومت فشاری تک محوری، آزمایش برزیلی و شاخص بار نقطهای، تشکیل شده است