سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عزیز محمدی – دانشگاه گیلان رشت
اکبر خداپرست حقی –
کامران محفوظی –
ام کلثوم امامقلی پور –

چکیده:

دراین تحقیق خواص فیزیکی و زیست تجزیه پذیری کامپوزیت های سبز حاصل از پارچه پنبه ای و رزین زیست تجزیه پذیر حاصل ترکیب نشاسته پلی وینیل الکل pva و کربوکسی متیل سلولز CMC از روش ریخته گری محلول مطالعه شده است نتایج بدست آمده نشان داد که بهترین استحکام کششی MPa 27.8 کامپوزیت ها درمحتوی پارچه پنبه ای -۶۰درصد حجمی ۵%(wt% نشاسته و۷%(wt% پلی وینیل الکل و ۱٫۵%(wt% CMC مشاهده شد که قابل مقایسه با کامپوزیت های متداول است این خواص بالاتر از پارچه پنبه ای و فیلم تهیه شده از رزین زیست تجزیه پذیر به تنهایی بود این مطلب برای بیان ویژگی برهمکنش قوی بین پارچه پنبه ای و رزین زیست تجزیه پذیر مطرح شد. با افزایش درمحتوی cMC مقاومت کامپوزیت ها دربرابر نفوذ رطوبت بهبود یافت