مقاله مطالعه خواص فیزیکی، مکانیکی و ریخت شناسی نانو کامپوزیت ساخته شده از ساقه کلزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران از صفحه ۷۴۲ تا ۷۵۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه خواص فیزیکی، مکانیکی و ریخت شناسی نانو کامپوزیت ساخته شده از ساقه کلزا
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چندسازه چوب پلاستیک
مقاله نانو رس
مقاله ساقه کلزا
مقاله میکروسکوپ الکترونی رویشی (SEM)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدی میثم
جناب آقای / سرکار خانم: طبرسا تقی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این بررسی امکان استفاده از ضایعات ساقه کلزا و اثر مقدار نانو ذرات رس بر روی خواص فیزیکی، مکانیکی و ریخت شناسی چندسازه چوب پلاستیک مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، آرد ساقه کلزا با نسبت وزنی ۵۰ درصد با پلی پروپیلن مخلوط شد و نانو رس نیز با نسبت وزنی ۳ و ۵ درصد و ماده سازگارکننده، مالئیک انیدرید اصلاح شده با پلی پروپیلن نیز به میزان ۴ درصد در تمام ترکیب ها استفاده شد. ابتدا با استفاده از روش اکسترودر مواد اولیه با یکدیگر مخلوط شدند و بعد در پرس گرم اقدام به ساخت تخته های نهایی گردید. خواص فیزیکی و مکانیکی چندسازه ها مورد ارزیابی قرار گرفتند و نتایج نشان دادند که جذب آب و واکشیدگی ضخامت چندسازه ها با افزایش نانو ذرات رس کاهش یافته و مقاومت به اتصال پیچ و میخ عمود بر سطح چندسازه چوب پلاستیک با افزایش مقدار نانو رس از صفر به ۳ درصد افزایش یافته، اما با افزودن مقدار ۵% نانورس این مقاومت ها کاهش یافت. همچنین بررسی ریخت شناسی چندسازه چوب پلاستیک به کمک پراش پرتو ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی رویشی (SEM) انجام شد. در مطالعه (XRD) نشان داد که توزیع ذرات نانو رس در زمینه پلیمری از نوع بین لایه ایست، به طوری که با افزایش مقدار ذرات نانورس فاصله بین لایه ها افزایش می یابد و تصاویر (SEM) سطوح شکست چندسازه ها نشان داد که نانو رس برهم کنش و چسبندگی بین پلی پروپیلن و آرد ساقه کلزا را بهبود می بخشد.