سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میلاد ادراکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، دانشکده مهندسی پلیمر (دانشجو کارشناسی ارشد
داود زارعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، دانشکده مهندسی پلیمر (استادیار)
محمد بنی مهدکیوانی – جهاد دانشگاهی رشت، دانشکده شیمی، (استادیار)

چکیده:

اخیرا بعضی از انواع رس ها، خصوصاً مونت موریلونیت به خاطر ساختار لایه ای در اندازه نانومترش، ظرفیت مبادله کاتیون بالا و قابل دسترس بودن با قیمت پایین، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. رزین ها اپوکسی که در اینتحقیق استفاده شد، اپون ۸۲۸ عامل پخت اپی کیور ۶۰Y-8290استفاده شده بعنوان لایه آستری برای جلوگیری از فرسایش در پوشش ها) و اپون ۸۶۲ عامل پختwرزین اپوکسی فضا) و اپون ۸۲۸(D400 مورفولوژی نانوکامپوزیت ها با استفاده از انکسار اشعه ایکس با زاویه گستردهWAXD) انکسار اشعه ایکس با زاویه کوچک SAXD) و میکروسکوپ انتقال الکترونیTEM) مشخص شده، پیشرفت مورفولوژی برای نانو کامپوزیت ارگانورس اپوکسی فضایی از طریق محل اصلی SAXS کنترل و تجزیه و تحلیل شد جذب حلال نانوکامپوزیت ارگانورس – اپوکسی فضای ی ورقه ورقه شده در استون بررسی شد و ضرایب انتشار حلال در اپون/ ارگانورس برای ساخت پوشش ها بر روی سطح آلومینیوم مورد استفاده قرار گرفتند. خواص غیر سایشی پوشش نانوکامپوزیت بررسی و مورد بحث قرار گرفت