سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در علوم محض و کاربردی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن ابسالان – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر عضو باشگاه پژوهشگران جوان
بایرام کاظم پور – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر عضو باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

در این تحقیق،فیلم های نازک اکسید روی با استفاده از روش سل-ژل و تکنی ک غوطه وری تهیه شده است برای بدست آوردن این فیلم ها، از زینک استات دی هیدرات ایزوپروپانول و اتانول امین، بترتیب بعنوان پیش ماده حلال و پایدارساز استفاده شده است برای بررسی فیلم ها ازروش های پراش سنجی اشعه ایکس و بیناب نمایی نوری فرابنفش مرئی استفاده شدهاست فیلم های تهیه شده تحت این شرایط دارای ساختار امورف می باشد ثابتهای اپتیکی فیلمهای نازک مورد مطالعه با افزایش طول موج کاهش می یابد.