سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

وحید محمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
علی اصغر اصغریان جدی – دانشگاه صنعتیامیرکبیر تهران
توحید محمدی – دانشگاه آزادسوادکوه

چکیده:

درگذشته تثبیت ابعادی پارچه های حلقوی پودی موضوع تحقیق اکثرمحققین بوده است که هریک از انها توانستند تاحدودی رفتار ابعادی این پارچه ها را توجیه نمایند دراین تحقیق به جهت توسعه تحقیقاتدرمورد بررسی خواص ابعادی پارچه های حلقوی پودی خاص پرزدار پنبه ای و تاثیر مراحل استراحت هیا متداول و فراصوتی از دو نوع پارچه با ساختار مختلف درشرایط بافندگی یکسان شامل پارچه Knitted hopsack بانمره نخ ۳۰/۱ پنبه ای اپن اند و پارچه فلیس و نخه با نخ مصرف ۳۰/۱ پنبه ای رینگ درلایه زمینه و نخ لی – این با نمره ۲۰/۱ پنبه ای اپن اند با حالت ۱ حلقه نیمه بافت -۳ حلقه نه بافت تولیدی دریک ماشین گردباف یکروسیلندر کمپانی تروت آلمان با مشخصات گیج ۲۲ تعدادابزار ۴۶ دهنه ۳۰ اینچ و سیستم تغذیه مثبت استفاده شد نتایج بررسی ها نشان داد که هریک از شرایط استراحت درفاصله اطمینان ۹۵درصد توانسته است تاثیر معنی داری برروی ابعاد پارچه ها طول و عرض و پارامترهای ثابت ابعادی Ks Kw K داشتهب اشد که روند افزایش مقادیر ثابت ابعادی صرفنظر ازیکسری تغییرات محسوس با نتایج محققین قبلی هم خوانی داشته است