سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدسبحان حنیفی یزدی – پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
یعقوب قلی پور –

چکیده:

ایمنی در تمام صنایع بویژه در صنعت ساخت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مطالعات صورت گرفته بروی حوادث ساختمانی نشان می دهد که حوادث مربوط به هر کدام از اعضای بدن خسارت متفاوتی را به پروژه تحمیل می کنند. این مقاله با توجه به تعریف ریسک مبنی بر ترکیب دو پارامتر احتمال وشدت و استفاده از ماتریس ریسک به بررسی پر مخاطره ترین اعضای بدن می پردازد. ۶۴۵ حادثه در ۴۴ پروژه ساختمانی مختلف در این تحقیق بررسی شده اند. نتایج بیان می کند بیشترین تعداد حوادث ساختمانی برای عضو کمر و پر هزینه ترین حوادث برای عضو سر روی می دهد. در نهایت پرمخاطره ترین عضو با توجه دو عنصر احتمال و هزینه مربوط به عضو سر می باشد. نتایج این تحقیق می تواند زمینه مناسبی را برای مدیران ایمنی و پروژه به جهت توجه هر چه بیشتر به اعضای پر مخاطره پروژه های ساختمانی فراهم آورد.