سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد رحیمی – دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر
عادل الماسی نهنجی –
اسماعیل اکبری بیرگانی –

چکیده:

امروزه بادرنظرگرفتن رشد جمعیت درشهرهای بزرگ و همچنین رشد صنایع مختلف و باتوجه به اینکه دربسیاری ازشهرها دفع فاضلاب خانگی ازطریق چاههای جذبی انجام می شود و نیز با توجه به توسعه روزافزون کشاورزی و استفاده از کودهای شیمیایی سمومی مانند نیترات آهسته و پیوسته سلامتی انسان ها خصوصا کودکان و نوزادان را تهدید می کند اثرات منفی نیترات حداقل پانزده سال بعدازمصرف آشکار میشود وجود نیترات درآب آشامیدنی خصوصا برای نوزادان شیرخوا خردسالان و زنان باردار عوارض جبران ناپذیری را درپی خواهد داشت نیتراتNO-3 یکی از آنیونهای معدنی است که درنتیجه اکسیداسیون نیتروژن عنصری حاصل میشود این ماده یکی از عناصر بسیارضروری برای سنتز پروتئین درگیاهان است و نقش مههمی رادرچرخه نیتروژن دارد نیترات از طریق اکسیداسیون طبیعی تولید و بنا براین درتمام محیط زیست یافت میشود.