سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ناصر علمیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
غلامرضا خانلری – دانشجویان کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا همدا
پریا بهزادتبار – استاد گروه زمین شناسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
لقمان کتابی – استاد گروه زمین شناسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

شناخت ویژگیهای ژئوتکنیکی سنگها در اجرای پروژههای مهندسی از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این پژوهش جهت شناخت خصوصیات سنگهای هورنفلسی حاشیه شمالی تپه عباسآباد، واقع در جنوب غربی همدان نمونههایی از سنگ تهیه گردید و در آزمایشگاه خصوصیات سنگشناسی و ژئوتکنیکی آنها تعیین شد. نتایج آزمایشات نشان میدهد که سنگهای منطقه از مقاومت بالایی برخوردار بوده و جهت استفاده به عنوان منابع قرضه در راهسازی، موجشکن و بالاست راهآهن مناسب هستند.