سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدداود محمدی – استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
محمدحسین قبادی – استاددانشگاه بوعلی سینا همدان
امیر حمیدی –

چکیده:

شناخت ویژگی های ژئوتکنیکی ماسه ها به منظور استفاده به عنوان منابع قرضه اهمیت زیادی دارد. در این پژوهش جهت شناخت خصوصیات ژئوتکنیکی ماسه های کویر بندریگ کاشان با هدف کاربرد به عنوان منبع قرضه، نمونه برداری از قسمت شمالیتلماسه بندریگ صورت گرفته است. نتایج آزمایش های ژئوتکنیکی بر روی نمونه های منطقه مورد مطالعه، مانند دانه بندی و رده بندی مهندسی، درصد رطوبت، مطالعه میکروسکوپی، دانسیته برجا، ارزش ماسه، برش مستقیم، تراکم استاندارد و نفوذپذیری تحلیل و آنالیز گردید. مقایسه نتایج به دست آمده با استانداردهای مختلف مطلوبیت منابع قرضه، ماسه های بادی منطقه را در ردهسنگدانه های ریز قرار می دهد. بر اساس این استانداردها و با توجه به حجم بالا، این مصالح جهت استفاده به عنوان منابع قرضه پروژه های مهندسی از مرغوبیت بالایی برخوردار است. به عنوان مثال می تواند به عنوان بستر، اساس و زیراساس در پروژه های راهسازی از این منابع سرشار استفاده کرد ولی در صورت قرار گیری این مصالح در محل پی سازه ها بهسازی شیمیایی آنها ضروری است