سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پریا بهزادتبار – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
محمد حسین قبادی – استاد گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
سعید خدابخش – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

در جنوب شرق همدان، روستای زمان آباد، توالی از رسوبات انتقالیافته مربوط به دو کانال دیرینه وجود دارد که به علت زمین لغزش، لایههای آن برونزد پیدا کرده است. در این مجموعه ۶ لایه خاک قابل تشخیص می باشد. با توجه به شرایط محیط رسوبی ماسه خوب دانه بندی شده (SW) در داخل کانال ماسه سیلتی و ماسه بددانه بندی شده دارای طبقه بندی مورب در دیواره کانال تشکیل شده اند. نهشته- های بسیار دانه ریز (CL) از ته نشست بخش معلق رودخانه ایجاد شده است. تغییر در نهشته شدن این توالی باعث تشکیل لایه های مخلوط (SP-SM) در این مجموعه گشته است. این لایه ها از نوع ماسه های بد دانهبندی شده و ماسه های سیلتی هستند. در این پژوهش با انجام یک سری آزمایشهای ژئوتکنیکی مانند دانهبندی، نفوذپذیری، تراکم استاندارد، برش مستقیم و XRD نسبت به شناسایی خصوصیات ژئوتکنیکی این خاکها اقدام شده است. علاوه براین، تورم و واگرایی لایه های خاک نیز مورد بررسی قرار گرفته است.