سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرید حدادی – دانشگاه جامع علمی کاربردی توحید
آرش شفیعی – شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
مهدی امیدی – گروه مهندسیمواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
شهرام علیخانی – شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

چکیده:

دراین مقاله خصوصیات مکانیکی و ریزساختاری آلیاژ آلومینیوم – مس تقویت شده به وسیله فازهای استحکام بخش Al2O3 . TiB2 بررسی شد نتایج نشان میدهد که افزایش استحکام توسط افزودن مستقیم Al2O3 . TiB2 به مذاب امکان پذیر است تصاویر بدست آمده از میکروسکوپ الکترونی بیانگر رسوب ذرات TiB2 درمرزدانه درکنار رسوبات Cu2Al می باشد درحالیکه ذراتAl2O3 متمایل به رسوب به شکل توده ای می باشد اضافه نمودن توام فازهای Al2O3 . TiB2 موجب افزایش بیشتری دراستحکام کششی شود.