سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جبار جمالی – عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
ابراهیم بابااحمدی –

چکیده:

جهت شناسایی خصوصیات ظاهری و اطلاعات اولیه درمورد پتانسیلهای تولیدی توده گاوهای موجود درمنطقه استان ایلام روستاهایی از استان که زیستگاه گاوهای بومی بود مشخص شد این تحقیق با استفاده از روش پرسشنامه ای و مراجعه مستقیم انجام و اطلاعاتی درمورد وضعیت ظاهری و پتانسیلهای تولیدی ۵۰۰ راس گاوماده که بصورت تصادفی انتخاب شده وموردمطالعه قرارگرفتند وضعیت تغذیه بهداشت و مدیریت و جایگاه های مورداستفاده این گاوها بسیارنامناسب است لیکن علیرغم این مشکلات که منجر به کم بود نمیزان تولید شیردراین توده گردیده است دام مذکور سازگاری لازم را با شرایط محیطی پیدا نموده است نتایج نشان میدهد که ازلحاظ خصوصیات ظاهری گاو منطقه ایلام بدون کوهان ۸۷/۴ درصد گاوها دارای شاخ بوده و از لحاظ رنگ بدن بسیار متنوع می باشند. دراین تحقیق از نظر پتانسیلهای تولیدی میزان تولید شیردرطول یک دوره کامل شیرواری اندازه گیری شد.