سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر گلپایگانی – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه زابل
محمود رمرودی – عضو هیئت علمی دانشگاه زابل
حسین غلامی تیله بنی – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه زابل
منا صادقی – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه زابل

چکیده:

چای مکی یا چای ترش با نام علمیHibiscus Sabdariffaازخانواده مالواسهMalvaceae) از گیاهان دارویی است که دارای خواصی چون کاهش دهنده فشار خون، خنک کننده بدن، رقیق و تصفیه کننده خون، کنترل کننده کلسترول خون، اختلالات کبدی و صفرایی و همچنین آرام بخشی می باشد.جوانه زنی و رشد گیاهچه یکی ازمهمترین مراحل رشدی گیاه است که تعیین کننده درجه موفقیت سیستمهای زراعی درتولید می باشد. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر فرسودگی بذر بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه گیاه دارویی چای ترش در ، دانشگاه زابل در سال ۱۳۸۹ در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد.تیمارها شامل زوال بذر در ۵ سطح ( ۰، ۴۸ ، ۷۲ ، ۹۶ و ۱۴۴ ساعت) بود. نتایج نشان داد که با افزایش سطوح زوال، خصوصیاتی نظیر درصد جوانهزنی، سرعت جوانهزنی، یکنواختکی جوانهزنی، مقدار استفاده از ذخایر بذر، کارایی استفاده از ذخایر بذر کاهش یافت، اما مدت زمان بیشتری طول کشید تا بذور به ۵۰ درصد جوانهزنی برسند