سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مازیار غلامی – دانشجوی دکتری فیزیک دریا – دانشکده علوم و فنون دریایی – دانشگاه آزاد اسل
علی کرمی خانیکی – عضو هیات علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

امواج آب از آشکارترین پدیده های تقریبا دائمی بر روی سطح هر حوضه آبی نظیر تالاب ها، دریاچه ها، رودخانه ها، مخازن پشت سدها، خلیج ها، دریاها و اقیانوس ها هستند و معمولا بصورت نوسان سطحی رویه سیال تعریف می شوند. بررسی و مطالعه آنها برای نواحی دور از ساحل و نزدیک ساحل، علاوه بر توسعه دانش بنیادی در زمینه علم فیزیک دریا و امواج، کاربردهای فراوان نیز دارد. در مناطق نزدیک ساحل، تعیین الگوی امواج و جریا نهای ساحلی مهمترین ویژگ یهایی هستند که در جهت شناخت عوامل تأثیرگذار بر محی طهای دریایی و نواحی ساحلی و ساز ههای ساحلی مطرح می شوند. در این مطالعه از داده های یکساله حاصل از اندازه گیری بویه دریایی در دو نقطه اندازه گیری سواحل گیلان (کیاشهر ) و سواحل مازندران(نوشهر) استفاده شده است و تغییرات جهت و سرعت باد و جریان سطحی و نیز بعضی مشخصات امواج نظیر ارتفاع موج و دوره تناوب امواج مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که همبستگی مثبت و معناداری ( ۰٫۶ ) بین تندی باد حاصل از اندازه گیری بویه و ایستگاه سینوپتیک ساحلی وجود دارد. همچنین تابع چگالی احتمال امواج بیشینه شبیه سازی شده به روش مونت کارلو بیانگر آنست که بویه کیاشهر، برای ارتفاع موج شاخص حدود ۱٫۶ بیشترین چگالی احتمال را دارد در حالی که بویه نوشهر برای ارتفاع موج شاخص حدود ۲٫۲ بیشترین چگالی احتمال را دارد.