مقاله مطالعه خصوصیات فیزیکی و ریخت شناسی چندسازه ساخته شده از پودرپوست بادام/ نانورس/ پلی پروپیلن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده از صفحه ۹ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: مطالعه خصوصیات فیزیکی و ریخت شناسی چندسازه ساخته شده از پودرپوست بادام/ نانورس/ پلی پروپیلن
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چندسازه چوب پلاستیک
مقاله نانورس
مقاله پودر پوست بادام
مقاله پلی پروپیلن
مقاله میکروسکوپ الکترونی نگاره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لشگری امیر
جناب آقای / سرکار خانم: عشقی ایوب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاثیر ذرات نانورس بر خصوصیات فیزیکی و ریخت شناسی چندسازه ساخته شده از پودر پوست بادام و پلی پروپیلن در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از پودر پوست بادام در سه سطح ۳۰، ۳۵ و۴۰ درصد و نانورس در سطوح ۰ ،۲٫۵ و ۵ درصد استفاده شد. همچنین مالئیک انیدرید پیوند شده با پلی پروپیلن به میزان ۲ درصد در تمام ترکیبات به کار رفته و سپس نانو چندسازه های مربوطه با استفاده از روش قالب گیری تزریقی ساخته شد. آزمون های فیزیکی شامل جذب آب و واکشیدگی ضخامت ۲ و ۲۴ ساعت و ۲ ساعت آب جوش به منظور بررسی اثر هر یک از متغییرها اندازه گیری شد. آزمون سختی و عکسبرداری توسط میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM) برای بررسی سطوح شکست نیز انجام شد. نتایج آزمون های فیزیکی نشان داد که هر چقدر پوست بادام افزایش یابد، جذب آب و واکشیدگی ضخامت نیز افزایش می-یابد و جذب آب با افزایش مقدار استفاده نانورس کاهش می یابد. در تمامی چندسازه ها سختی و چگالی از پلاستیک خالص بالاتر بود.