سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید هاشم صمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس گروه مکانیک ماشینهای کشاور
احمد بنا کار – استادیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
حمید خفاجه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس گروه مکانیک ماشینهای کشاور
برات قبادیان – دانشیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مطالعه پارامترهای مختلف خشک کردن میوه به با خشک کن مایکروویو از نوع خانگی با محدوده توان ۱۰۰۰-۱۰۰ وات و فرکانس ۲۴۵۰ مگاهرتز در سه سطح توان ۳۰۰ و ۵۰۰ و ۷۰۰ وات و د رضخامت های مختلف ۵ و ۷ و ۹ میلی متر بر روی زمان خشک کردن، نرخ خشک کردن، بازده خشک کردن و انرژی ویژه مصرفی بررسی شده است. با تحلیل رگرسیونی مدل های مختلف ریاضی برای هر سطح توان و هر ضخامت انتخاب شد. نتایج نشان می دهد با افزایش سطح توان و ضخامت نمونه ضریب نفوذ حرارت افزایش می یابد. همچنین بیشترین بازده در ضخامت ۹ میلی متر و در سطح توان ۵۰۰ وات و کمتری توان مصرف انرژی در ضخامت ۵ میلی متر و سطح توان ۵۰۰ وات بدست آمد.