سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید سوری – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
محمودرضا حقی فام – استاددانشگاه تربیت مدرس
بابک مظفری – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

درشبکه های توزیع فشارضعیف ۴۰۰ ولت ازروشهای مختلفی برای رسیدن به اهداف مطلوب جبران توان راکتیو سلفی مشترکین استفاده میشود اما به دلیل گستردگی و تنوع بخشی به حالات جبران سازی نگهداشتن مداوم و مستمر خازن ها درشبکه های مذکور امری آسان و بدون هزینه نمی باشد بصورتی که با نحوه بهره برداری های فعلی ازخازن هیا موجود استفاده حداکثری نمی گردد طبق شبیه سازی های انجام شده با نرم افزار ATP مشاهده می گردد که علاوه برکلیدزنی خازن کلیدزنی خازنهای مجاور کلیدزنی فیدرها درسطوح ولتاژی مختلف کلیدزنی بارهای غیرخطی و درنهایت حضور خازن ها درمجاورت بارهای غیرخطی از جمله عوامل استرس و اضافه ولتاژ و جریان درخازن های شبکه های توزیع فشار ضعیف می باشد که خازن های مذکور دراین گذراها دچار تخریب زودرس و یا فیوز سوزی می شوند و با توجه به عدم سرویس دهی مستمر به سرمایه های بلااستفاده تبدیل می گردند.