سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نفیسه کام بخش – کارشناسی ارشد،گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان
کیوان خاکسار – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
بهزاد غلامی – کارشناسی ارشد،گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان
نرگس سادات سیفی – کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان

چکیده:

مطالعه حاضر بر روی سازند قم در برش تخت چکاب در جنوب باختری انجام گرفته است که دارای ۳۷۰ متر ستبرا و شامل تناوبی از ماسه سنگ، آهک نازک تا ضخیم لایه، مارن، ژیپس و در برخی نقاط افق های از کنگلومرا می باشد. برش مورد مطالعه، معادل برش الگوی سازند قم در ایران مرکزی به سن الیگوسن- میوسن است. طبق مطالعات چینه شناسی، علاوه بر کلیه واحد های معرفی شده در سازند قم شامل f, e, d, c4, c3, c2, c1, b, a و یک عضو بی نام در ابتدای برش مذکور یافت شده است. در این پژوهش به مطالعه خارپوستان که بیشترین فراوانی را در بخش a-c1-c3 سازند منطقه مورد مطالعه دارد می پردازیم. طی عملیات صحرایی تعداد ۱۸ نمونه خارپوست برداشت شد که منجر به شناسایی ۴ جنس و ۴ گونه گردید که به شرح زیر است: ۱)Spatangus corsicus, 2)Echinolampas discus, 3)Clypeaster biarritzensis. var. trotteri 4)Scutella subrotunda