سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا رسولی – کارشناس ارشد عمران-مکانیک خاک وپی-شرکت آب منطقه ای مازندران
جواد طوسی – کارشناس عمران – شرکت آب منطقه ای مازندران

چکیده:

بررسی و ثبت عملکرد یک پروژه مهندسی از دیدگاه های گوناگون فرآیندی سودمند و غالباً ضروری است. در حوزه مهندسی عمران، سدها از اولویت واهمیت ویژه ای درخصوص بررسی رفتاری و مراقبتهای فنی دائم برخوردارند، زیرا شکست یک سد نه تنها سرمایه صرف شده برای ساخت آن را نابودمی کند بلکه تلفات جانی آن نیز قابل پی شبینی و پیشگیری نیست. بنابراین رفتارسنجی سد م یتواند بخشی از وقایع محتمل را پیش بینی نموده و بدین ترتیبقدم مهمی در جلوگیری از شکست سد و تبعات آن در بردارد. فرآیند رفتارسنجی به معنی بررسی عملکرد یک سازه در دوران ساخت و بهره برداری و تطبیق آن با پیش بینی های زمان طراحی می باشد لذا رفتارنگاری در سازه های خاکی در دوران ساخت و بهره برداری از اهمیت زیادی برخوردار است. پدیده هایی مانند لغزش شیروانیها، پدیده رگاب یا جوشش، ترک خوردگی یا گسیختگی هیدرولیکی و شستگی مصالح ریزدانه و … از جمله مواردی است که به اهمیت موضوع می افزاید. با توجه به اینکه قسمت عمده مشکلات و عوارض احتمالی سد در دوران ساخت و اولین آبگیری رخ می دهد،تحقیق حاضر به بررسی رفتار واقعی تغییرات حرکات داخلی بدنه سد به عنوان بخشی از کل رفتار سد،در بدنه و پی سد البرز پرداخته شده است.