سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد شکری – گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
محمدعلی بهنژادی –
پری مرادیان –

چکیده:

دراین مقاله حذف آنتی بیوتیک جنتامایسین با استفاده از فتوکاتالیست TiO2 گزارش شده است پارامترهای تاثیر گذار درحذف این ماده نظیر شدت نور UVA غلظت TiO2وpH موردبررسی قرارگرفته است نتایج نشان دادند که درشرایط غلظت ۸۰ mg/ از محلول آبی جنتامایسین شدت نور ۴۲۰w/m2 غلظت l mg/1200 TiO2 4 = PH و ۹۷/۳ درصد از آن درمدت زمان ۳۰ دقیقه تخریب گردیده است.