مقاله مطالعه حذف رنگ مالاخیت سبز با استفاده ازجذب برروی نانوذرات آلفاآلومینای فعال شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در کاربرد شیمی در محیط زیست از صفحه ۷۱ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: مطالعه حذف رنگ مالاخیت سبز با استفاده ازجذب برروی نانوذرات آلفاآلومینای فعال شده
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلفاآلومینا
مقاله رنگ مالاخیت سبز
مقاله جاذب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زرین کمر رقیه
جناب آقای / سرکار خانم: غربانی پروین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله از آلفا آلومینای فعال شده برای حذف رنگ کاتیونی مالاخیت سبز استفاده شده است. در فرایند حذف رنگ مالاخیت سبز اثر پارامترهای مختلف مثل غلظت محلول رنگ، زمان تماس، pH، دوز جاذب و دما بررسی شد. همچنین pH نقطه صفر بار جاذب نیز تعیین شد. نتایج نشان داده که فرایند جذب در ۱۰ دقیقه به تعادل می رسد و مقدار حذف با افزایش دوز جاذب و pH افزایش می یابد. نتایج آزمایشات نشان داد که ۰٫۱g/250 ml از آلفا آلومینای فعال شده قادر به حذف %۵۵٫۰۵ از رنگ در غلظت اولیه ۵۰ mg/l و در pH=10 است نتایج نشان داد که آلفا آلومینای فعال شده می تواند به عنوان جاذب برتر در حذف رنگ مالاخیت سبز از محلول های آبی به کار رود.