سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پژمان خالقی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز
سعید ایرانی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
فرزانه شرفبافی – هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران(هما)- تهران، فرودگاه مهرآباد

چکیده:

در این مقاله یک اتصال لبه ای با سه ردیف پرچ در نظر گرفته شده است.درابتدا طی فرآیندی به روش نیرو کنترلی تمامی سه پرچ نصب می شوند.بعد ازاتمام فرآیند پرچ کاری، اتصال لبه ای تحت بار کششی قرار می گیرد. تا ثیر تنش پس ماند برتغییرات تنش در امتداد یک مسیر از پیش تعیین شده مورد بحث قرار گرفته است.کانتورهای تنش بیشینه ی اصلی پس ماند القاشده از فرآیند های پرچ کاری، و تنش بیشینه ی اصلی طی اعمال بار کششی تحلیل شده است.هدف اصلی این تحقیق توسعه ی یک روش عددی دقیق برای مطالعهی توزیع پیچیده ی تنش وکرنش ناشی از همهی مراحل بارگذاری، و استفاده از این اطلاعات جهت پیش بینی دقیق تر عمر خستگی اتصال لبه ای بدنه ی هواپیما می باشد نتایج حاصل نشان دادندکه نیروی لهیده کننده ی بزرگتر، اتصال مقاوم تری را تولید می کند. تنش فشاری پس ماند القا شده از فرآیند پرچ کاری، بصورت موثر تمرکز تنش را در ناحیه ی سوراخ پرچ کاهش می دهد.