سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

الهه درخشان – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور
کاوه خاکسار – سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشارورزی، وزارت جهاد کشاورزی
محمدرضا کبریائی زاده –

چکیده:

نهشته های کربونیفر پیشین در البرز و ایران مرکزی دارای رخنمون های قابل توجهی هستند. مرجان ها از فسیل های غالب در این نهشته می باشند که کمک فراوانی در تعیین سن آنها می نمایند. این مرجان ها تاکنون توسط۱۹۶۳ و ( Assereto ،۱۹۹۲ ،۱۹۹۱ ،۱۹۷۵ ،۱۹۷۴ ،۱۹۶۶ ،۱۹۶۵( Flügel ،) ۱۹۹۱ و ۲۰۰۱ ، ۱۹۴۸ (، خاکسار ) ۱۹۹۱ ( Douglas ،)۱۹۶۶ ۱۹۹۳ و ۱۹۹۵ و محققین دیگری مورد مطالعه قرار گرفته اند که منجر به شناسایی ۶۱ جنس از مرجان روگوزا، و ۱ جنس از مرجان تابولاتا گردیده است. بر این اساس در مدت زمان کربونیفر پیشین یک دریای کم عمق در پهنه البرز و ایران مرکزی گسترده بود. هم چنین این مرجان ها دارای تشابه خوبی با نمونه های حوضه تتیس، چین، اروپای غربی و شرقی، و آلاسکا هستند که تائیدی بر حضور ایران در حاشیه شمالی گندوانا در آن مدت زمان است