سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سارا مومن نیا رانکوهی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه صنعتی شریف
عبدالحمید اکبرزاده – دانشجوی دکتری مکانیک، دانشگاه نیو برونزویک، فردریکتون،
محمد سعید مدیحی – کارشناس ارشد سازههای دریایی، سازمان بنادر و دریانوردی
محمد سیف ا…. راعی – دکتر محمد سیف الله راعی، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

خلیج فارس و دریای عمان همواره به عنوان یکی از اصلی ترین شاهراه های استخراج و حمل نفت خام در جهان مورد توجه بوده اند . استخراج، بارگیری و یا انتقال نفت به وسیله خطوط لوله همواره توأم با سوانح و حوادث گوناگون بوده و موجب ریخته شدن مقادیر عظیمی از نفت ب ه داخل این مناطق شده است. تنگه خوران واقع در خلیج فارس به علت دربر داشتن یکی از مهمترین زیستگاه های آبی کشور، یعنی جنگل های مانگرو و حرا در غرب و تردد تانکرها و نفتکش ها و تخلیه آب آنها در این منطقه به علت استقرار بنادر شهید باهنر و شهید رجایی در شرق از لحاظ ز یست محیطی بسیار آسیب پذیر و پر اهمیت میباشد.با توجه به اهمیت محیط زیست این منطقه، به منظور جلوگیری از نشت و انتشار آلودگ ی نفت ی در محیط و در نهایت مهار و ازبین بردن این آلودگی ها، در قدم اول نیاز به دانش و ابزار لازم برای مطالعه نحوه پخش و انتشار آلودگی های نفتی م ی باشد. هدف از انجام این تحقیق شبیه سازی عددی پخش و انتشار آلودگی نفتیبا نرخ ۱۰۰ مترمکعب بر ثانیه که به مدت ۳ ساعتدر منطقه جنگل های حراواقع درکانال خوران نشت پیدا کرده، می باشد. به منظور صحت سنجی مدل، ماژول هی درودینامیک نرم افزار مدلساز ی مای ک ۲۱ با استفاده از داده های اندازه گیری شده میدانی کالیبره گردیده و در ادامه ماژول تحلیل نشت نفت، خروجی های ماژول هیدرودینامیک را برای شبیه سازی پخش و انتشار لکه نفتی و ردیابی حرکت آن در تنگه خوران مورد استفاده قرار داده است.