مقاله مطالعه جریان های مهاجرتی و عوامل موثر بر آن در استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مطالعات توسعه اجتماعی – فرهنگی از صفحه ۱۴۷ تا ۱۷۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه جریان های مهاجرتی و عوامل موثر بر آن در استان مازندران
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهاجرت
مقاله مبدا مهاجرت
مقاله مقصد مهاجرت
مقاله عوامل جاذبه
مقاله عوامل دافعه
مقاله استان مازندران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوش فر غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی دانش یونس
جناب آقای / سرکار خانم: جوادی نیا علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه به بررسی جریان های مهاجرتی استان مازندران و علل و عوامل موثر بر آن می پردازد. در این زمینه نویسندگان مقاله در پی یافتن پاسخ به این پرسش هستند که روند مهاجرت در استان مازندران به چه صورتی است و هم چنین چه عواملی بر آن تاثیر دارد؟ با توجه به این پرسش اساسی چند فرضیه مهم در متن این پژوهش شکل گرفت که با استفاده از نظریاتی که در حوزه مهاجرت مطرح شده است سعی در تبیین آن داریم. از مهم ترین نظریاتی که در این بخش مورد استفاده قرار گرفته نظریاتی است که در غالب نظریات اقتصادی و اجتماعی و روانشناختی مهاجرت و روانشتاین و … مطرح شده است. برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش از داده های سرشماری (تحلیل ثانویه) و در ادامه برای بررسی پیمایشی از تکنیک پرسش نامه استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش پیمایشی شامل افرادی است که برای تغییر نشانی به ادارات ثبت احوال سطح استان مراجعه کرده اند و روش نمونه گیری سرشماری مقطعی است. نتایج پژوهش بر اساس یافته های سرشماری نشان می دهد که در طی سال های ۷۵-۱۳۸۵ مازندران جزء ۱۱ استان مهاجرپذیر کشور است. بیش ترین مبادله مهاجرتی استان همواره با استان های هم جوار خود بوده و حدود ۶۰ درصد از جریانات مهاجرتی به مهاجرت های داخل استانی و ۴۰ درصد به مبادلات مهاجرتی با دیگر استان های کشور اختصاص دارد. یافته های پژوهش دربخش آزمون فرضیات نشان می دهد که عوامل روانشناختی بیش ترین تاثیر و متغیر عوامل اقتصادی کمترین تاثیر را بر مهاجرت داشته است.