سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدمحمدامین کوچکی محمدپور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
میثم تراب مستعدی – استادیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
علیرضا طالبی زاده رفسنجانی – استادیار دانشگاه تهران
فتانه نادری بهدانی –

چکیده:

دراین مقاله پارامترهای موثر مانندPH میزان جاذب و زمان تماس درفرایند جذب سطحی یون دیسپرسیون برروی نانولوله های کربنی چنددیواره اصلاح شده با اسید نیتریک HNO3) درسیستم ناپیوسته بررسی شده است مقدار PH بهینه باری جذب سطحی یون دیسپرسیوم برروی نانولوله های کربنی چنددیواره ۵بدست آمده است ایزوترمهای جذب از قبیل لانگمویر فرندلیج و دوبینین رادوشکویچ بررسی شده است که مقدار ماکزیمم ظرفیت جداسازی qm محاسبه شده از مدل لانگمویر برای یون دیسپرسیوم ۷۸/۱۲۵mg/g بدست آمد داده های آزمایشگاهی با مدلهای سینتیکی شبه مرتبه اول شبه مرتبه دوم و نفوذدرون ذره ای تجزیه و تحلیل شده است نتایج نشان داده است که فرایند جذب سطحی یون دیسپرسیوم از مدل سینتیکی شبه مرتبه دوم تبعیت م ی کند.