سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس حمیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه گروه شیمی
فریدون خضعلی –

چکیده:

از آنجایی که یکی از مهمترین آلاینده های محیط زیتس ترکیبات نیتروژنی می باشدکه از جمله مهمترین و خطرناک ترین آنها آمونیاک است لذا حذف این آلاینده سمی که گاها باعث آلودگی ابها نیز می شود امری اجتناب ناپذیر میباشد به همین منظور از روش تجزیه ای بچ جهت حذف استفاده شدهاست ابتدا غلظت های مختلف از آمونیاک با هیدروکلریک اسید استاندارد شده استاندارد گردید و از محلول استاندارد شده جهت عمل تیتراسیون استفاده شد سپس جذب سطحی آمونیاک برروی ZnO که به روش هیدروترمال سنتز شده درزمانهای مختلف و همچنین برروی مقادیر متفاوتی از جاذباندازه گیری و بررسی شد.