مقاله مطالعه جذب زیستی یون کادمیوم توسط باکتری Achromobacter piechaudii جداسازی شده از رسوبات خلیج فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در اقیانوس شناسی از صفحه ۱۹ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: مطالعه جذب زیستی یون کادمیوم توسط باکتری Achromobacter piechaudii جداسازی شده از رسوبات خلیج فارس
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جذب زیستی
مقاله خلیج فارس
مقاله کادمیوم
مقاله باکتری Achromobacter piechaudii

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آبیار هاجر
جناب آقای / سرکار خانم: صفاهیه علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالقرنین حسین
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی اسحاق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال های اخیر استفاده از روش های زیست شناختی و به کارگیری میکروارگانیسم ها جهت پاکسازی آلاینده های محیطی از جمله فلزات سنگین مورد توجه ویژه قرار گرفته است. هدف از این تحقیق شناسایی گونه باکتری مقاوم به کادمیوم و بررسی توانایی آن در جذب زیستی فلز مورد نظر است که گونه باکتری از رسوبات خور موسی واقع در شمال خلیج فارس جداسازی شد. از مجموع ۳ کلنی موجود بر محیط کشت حاوی ۱۰۰ میلی گرم بر لیتر کادمیوم، یک کلنی انتخاب شد. نتایج حاصل از این مطالعه، رشد باکتری در محیط کشت های حاوی ۱۰۰-۱۰ میلی گرم بر لیتر کادمیوم را نشان داد و باکتری جداسازی شده با نام Achromobacter piechaudii strain XJUHX-6 شناسایی شد. بالاترین درصد جذب در غلظت ۲۵ میلی گرم بر لیتر کادمیوم و پس از ۱۵۰ دقیقه گرماگذاری به دست آمد. بنابراین با توجه به عملکرد باکتری و حذف ۶۵ درصدی کادمیوم از محیط می توان از این گونه در بوم سامانه های آبی جهت کاهش آلودگی فلز کادمیوم سود برد.