سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سامان میارعباس کیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی
غلامحسین شاهقلی – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
یوسف عباسپورگیلانده – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

تراکم خاک بوسیله افزایش در چگالی ظاهری خاک (جرم فاز جامد به حجم کل)، یا کاهش تخلخل تعریف می شود. تراکم خاک ممکن است به دلایل طبیعی مانند برخورد قطرات باران ، خشک شدن تدریجی خاک یا عوامل غیر طبیعی مانند عبور ماشین و ادوات خاکورزی صورت گیرد. گرچه کشاورزان از گذشته، به علت استفاده از حیوانات و ادوات کشاورزی، کم و بیش با مسئله تراکم خاک روبرو بودند ولی از اواسط قرن بیستم به دلیل بزرگی و سنگینی ماشین های کشاورزی این مسئله بصورت یک مشکل اساسی در مقابل کشاورزان بروز کرد. با شناخت عوامل موثر در تراکم خاک بایستی از ایجاد ان جلو گیری گردد. ولی اگر بنا به عللی این لایه متراکم ایجاد گردد بایستی ان را ازبین برد. برای این کار معمولا از زیر شکن استفاده می گردد. اگر لایه سطحی باشد با یکبار عبور و در صورت عمیق بودن با چندین عبور تراکم لایه سخت را از بین می برند. در این تحقیق عملکرد زیرشکن های تیغه کج و مزیت های که استفاده از انها می تواند داشته باشد،از جمله کاهش نیروی کششی و پراکندگی بهتر خاک زیرین ، بررسی شده است