سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی هنر، فرهنگ، تاریخ و تولید فرش دستباف ایران و جهان

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی حامدی – رئیس خانه فرش و صنایع دستی استان مرکزی و کارشناس فرش،دانشجوی کارشناسی

چکیده:

قالی ایران در گیتی به عنوان مظهر هنر فرهنگی،جایگاه ویژه ای دارد لیکن تغییرات بنیادی در ساختارهای اقتصادی،تغییر ساختارهای سنتی و فضایی و نظم مبتی بر آن را در پی داشته و بحرانهای اجتماعی فرش در مقاطع مختلف دگرگونی آن در ساخت وجوه جامعه گسترده فرشباف و حرف مرتبط در بر داشته است.این عامل سبب شده است نیاز به مطالعه دانش جامعه شناختی داشته باشیم.بی شک این دانش نمی تواند یک دانش محض باشد،موضوع اصل این علم(هنر)،جامعه انضمامی است و نه جامعه انتزاعی در اندیشه متفکران اجتماعی،خانواده بزرگ فرش ایران یکی موضوعات این دانش است.در شرایط امروز ما انتظارات جمعیتی،اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و هنری در مورد فرش روبرو هستیم و در طی دوران های مختلف تا به حال،فرش دچار یک از جا کنندگی در نظم اجتماعی پیشین و عدم استقرار در نظم نوین هستیم که این مسئله مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است بررسی جامعه شناسی فرش از دیدگاه اندیشمندان عرصه هنر و بیان معانی و مفاهیم و مشترکات فرش به عنوان یک پدیده اجتماعی و هنری بیان می گردد.