مقاله مطالعه جامعه شناختی سبک های زندگی بهنجار و نابهنجار دختران: مطالعه موردی دختران ورزشکار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در جامعه شناسی زنان (زن و جامعه) از صفحه ۱ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: مطالعه جامعه شناختی سبک های زندگی بهنجار و نابهنجار دختران: مطالعه موردی دختران ورزشکار
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک زندگی
مقاله دختران ورزشکار
مقاله سبک زندگی بهنجار و نابهنجار
مقاله مشارکت ورزشی
مقاله رشته ورزشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تابعیان حسن
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگیری جهانگیر
جناب آقای / سرکار خانم: زهری بیدگلی سیدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: زرآور فروزنده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این مقاله شناسایی وضعیت سبک زندگی دختران ورزشکار با توجه به ویژگی بهنجار یا نابهنجار بودن است. روش این پژوهش بر اساس نوع داده های جمع آوری و تحلیل شده، پژوهشی کمی است و از روش پیمایش در این مطالعه بهره گرفته شده است. جامعه آماری شامل تمامی دختران ورزشکار حاضر در دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور در شهرکرد می باشد که از میان آن ها، ۳۵۵ نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss 18 و با بهره گیری از آزمون کای اسکوئر انجام گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ۵۱٫۶ درصد از دختران ورزشکار در مولفه گرایش به پوشش خاص، ۷٫۵ درصد در مدیریت بدن، ۵۴٫۳ درصد در مصرف رسانه ای، ۴۲٫۶ درصد در چگونگی گذراندن اوقات فراغت و ۴۶٫۶ درصد در مولفه مصرف موسیقی، وضعیت نابهنجاری دارند. در مجموع ۴۰٫۸ درصد از دختران ورزشکار سبک زندگی نابهنجاری دارند. هم چنین، نتایج نشان دادند که بین متغیرهای رشته ورزشی و نوع مشارکت ورزشی با سبک زندگی دختران ورزشکار رابطه ای معنادار وجود نداشت، اما رابطه معناداری بین میزان سابقه ورزشی و سبک زندگی مشاهده گردید؛ بدین معنا که هرچه سابقه ورزشی دختران ورزشکار بیشتر شود، بر میزان سبک زندگی نابهنجار آن ها نیز افزوده می شود.