مقاله مطالعه جامعه شناختی تاثیر سرمایه اجتماعی بر احساس ناامنی زنان با کاربرد ایموس گرافیک (مطالعه موردی: دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی از صفحه ۲۵ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه جامعه شناختی تاثیر سرمایه اجتماعی بر احساس ناامنی زنان با کاربرد ایموس گرافیک (مطالعه موردی: دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان)
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایموس گرافیک (Amos Graphics)
مقاله معادلات ساختاری
مقاله احساس ناامنی
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله زنان
مقاله دانشگاه اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ربانی رسول
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: محمودمولایی کرمانی بتول
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامی بناب سیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
احساس ناامنی به معنی احساس خطر و تهدیدی است که فرد همواره در دوره های مختلف زندگی ممکن است با خود داشته باشد. این احساس، به ویژه در مورد زنان به علت شرایط ویژه جسمی بیشتر صدق می کند. هدف اساسی پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین سرمایه اجتماعی (اعتماد نهادی، اعتماد بین شخصی و مشارکت اجتماعی) و احساس ناامنی اجتماعی است. برای نیل به آن به لحاظ نظری از دیدگاه های گیدنز، کوئن، فوکویاما، پاتنام، … استفاده شده است. روش تحقیق، پیمایشی و جامعه آماری پژوهش حاضر در برگیرنده دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان به تعداد ۹۶۷۵ نفر بوده است که از این تعداد، ۳۷۰ نفر بر اساس فرمول کوکران و به شیوه نمونه گیری تصادفی مطبق انتخاب شده اند. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، اطلاعات لازم به وسیله نرم افزار های Amos18 و spss تجزیه و تحلیل شده است. برای آزمون فرضیات نیز به تناسب سطح متغیرها، از آزمون های تحلیل مسیر و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. بر اساس نتایج تحقیق، رابطه بین سرمایه اجتماعی با احساس ناامنی معکوس و شدت همبستگی بین این دو در حد بالایی (۰٫۷۴) بوده است. همچنین، نتایج تحلیل مسیر انجام یافته نشان می دهد که توان متغیر های مستقل در تبیین واریانس متغیر وابسته ۵۵ درصد بوده و در این میان، متغیرهای اعتماد، رابطه اجتماعی، هنجار و شبکه اجتماعی بر احساس ناامنی اجتماعی تاثیرگذار بوده اند.