مقاله مطالعه جامعه شناختی برخی از اولویت های ارزشی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس ایران و دانشگاه میسور هندوستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مطالعات جامعه شناسی از صفحه ۱۵۵ تا ۱۶۹ منتشر شده است.
نام: مطالعه جامعه شناختی برخی از اولویت های ارزشی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس ایران و دانشگاه میسور هندوستان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گرایش ارزشی
مقاله دانشجویان
مقاله دانشگاه تربیت مدرس ایران
مقاله دانشگاه میسور هند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کرمی بختیار
جناب آقای / سرکار خانم: هاشم زاده ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارزش ها، باورها و اعتقادات، پایه و اساس بینش و کنش انسان را تشکیل می دهند و در انتخاب، گزینش و انجام کنش، نقش دارند و تعیین کننده رفتار و کنش اجتماعی هستند که در آداب و رسوم، قوانین، اعتقادات و اصول مقدس و شیوه های زندگی روزمره تجلی می یابند و از نظر اهمیتی که دارند، یکسان نبوده و در مجموعه ای جای دارند که نظام ارزشی نامیده می شود. هدف اصلی این پژوهش، مطالعه گرایش های ارزشی دانشجویان ایرانی و هندی در قالب نظریه ساختار ارزشی شوارتز می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه میسور هندوستان بوده است که از این میان، ۶۹۰ نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان برحسب رشته تحصیلی، جنسیت انتخاب و با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که میان گرایش های ارزشی دانشجویان هندی و ایرانی در سه ارزش محافظه کاری، امنیت گرایی و سنت گرایی تفاوت معناداری وجود دارد. دانشجویان ایرانی تمایل بیش تری به انتخاب ارزش امنیت گرایی در مقایسه با دانشجویان هندی از خود نشان داده اند و در مقابل دانشجویان هندی تمایل بیش تری به انتخاب ارزش محافظه کاری و سنت گرایی در مقایسه با دانشجویان ایرانی از خود نشان داده اند.