سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

قاسم کریمی وند – دانشجوی دکترای باستان شناسی ، عضو هیات علمی واحد شوشتر

چکیده:

شهرستان اهواز به عنوان مرکز استان خوزستان از نظر جاذبه های معماری سنتی آن یکی از الگوهای معماری اصیل ایرانی در جنوب و جنوب غرب کشور به شمار می آید. آب و هوای خاص این شهر که در بیشتر طول سال گرم و مرطوب است و وجود رودخانه کارون که این شهر را به دو بخش شرقی – غربی تقسیم کرده است و همچنین موقعیت جغرافیایی آن در مرکز استان خوزستان و انتخاب آن از زمان پهلوی اول به عنوان مرکز استان خوزستان مهمترین عوامل شکل گیری بافت سنتی این شهر به شمار می روند که در نهایت منجر به شکل گیری یکی از بزرگترین بافتهای معماری خوزستان با مصالح بوم آورد منطقه و عناصر معماری خاص گردید