سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمجتبی سالاری – دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
فضل اله ادیب نیا – دانشگاه یزد

چکیده:

شبکه های حسگر د رمواقعی که گره حسگر شرایط حس شده از ناحیه ای را با یک یا چند گره دیگر گزارش میدهد غالبا با حجم کمی از داده ها کار می کند اما هنگامی که یک رویداد رخ میدهد شبکه حجم عظیم و ناگهانی از داده را تولید کرده و نیاز به ارسال آن خواهد داشت تراکم می تواند باعث تضعیف شدن کیفیت کلی کانال و افزایش نرخ اتلاف داده و افت بافر و افزایش تاخیر ها شود بنابراین تراکم می تواند بسیار مشکل ساز باشد در این مقاله عملکرد کنترل تراکم متداولت ترین پروتکلهای حمل و نقل برای شبکه های سنسور بی سیم را مقایسه می کنیم مهمترین هدف این مقاله مطالعه کردن بعضی از خصوصیات این نوع پروتکلها با توجه به صرفه جویی در انرژی دقت و معایب آن ها با کمک شبیه سازی است.