سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اسلام عزت نشان – پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف تهران
حمیدرضا محمودیان –
سیدعلی حسینی کردخیلی –

چکیده:

دراین تحقیق تولید توان با استفاده از یک سیکل بازیافت حرارتی با مولد بخار HRSG از گازهای احتراقی خروجی کوره درکارخانه شیشه فلوت قزوین مورد مطالعه قرارگرفته است جهت تحلیل ترمودینامیکی سیکل بازیافت حرارتی درکنار یک توربین بخار و برج خنک کننده از نرم افزار Thermoflow استفاده شده است با استفاده از این نرم افزار مقدار توان الکتریکی که می توان از یک سیکل بازیافت حرارت و توربین بخار درکارخانه شیشه فلوت تامین نمود پیش بینی و تحلیل شده است با استفاده ازنتایج ممیزی انرژی این کارخانه تامین توان مورد نیاز درشرایط فعلی درمقایسه با شرایطی که از سیکل بازیافت حرارتی استفاده شودمورد بررسی قرارگرفته است.