مقاله مطالعه تنوع ژنتیکی، توانایی گره زایی و کارایی تثبیت نیتروژن باکتری های ریزوبیوم جداسازی شده از گره های یونجه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در زیست شناسی خاک از صفحه ۱ تا ۱۲۹ منتشر شده است.
نام: مطالعه تنوع ژنتیکی، توانایی گره زایی و کارایی تثبیت نیتروژن باکتری های ریزوبیوم جداسازی شده از گره های یونجه
این مقاله دارای ۱۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله یونجه
مقاله تنوع زیستی
مقاله گره زایی و کارایی تثبیت نیتروژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی طولارود علی اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: علیخانی حسینعلی
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی جوزانی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی رحمانی هادی
جناب آقای / سرکار خانم: خاوازی کاظم
جناب آقای / سرکار خانم: پوربابایی احمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تثبیت نیتروژن مولکولی توسط باکتری های ریزوبیومی، منبع اصلی برای ورود پایدار نیتروژن مورد نیاز گیاهان به سیستم های کشاورزی است. تثبیت زیستی مولکول نیتروژن در کشاورزی می تواند به وسیله مایه زنی گیاهان لگوم با باکتری های ریزوبیومی دارای توانایی بالا در تثبیت این مولکول بهبود پیدا کند. آگاهی از تنوع زیستی جمعیت های بومی این باکتری ها برای طراحی تدابیر مایه زنی موفق می تواند مفید واقع شود. در این تحقیق تنوع زیستی، توانایی گره زایی و کارایی تثبیت نیتروژن ۴۸ باکتری ریزوبیوم جداسازی شده از گر ه های گیاه یونجه کشت شده در مناطق مختلف استان همدان مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بررسی تنوع ژنتیکی سویه های مورد مطالعه با استفاده از تکنیک ITS-PCR-RFLP نشان داد که باکتری های مورد بررسی دارای تنوع ژنتیکی قابل توجه بوده و در سطح شباهت ۷۰ درصد به ۴ گروه III،II،I و IV تقسیم بندی شدند. نتایج آزمون گره زایی نشان داد که اکثر سویه ها دارای توانایی ایجاد گره در گیاه یونجه بودند، در حالیکه در اثر تلقیح این گیاه با سویه های KH16، KH24، KH10، KH6، KH133 و KH193 گره ای حاصل نشد. بر اساس نتایج حاصل از آزمون بررسی کارایی تثبیت نیتروژن سویه های مورد مطالعه، این باکتری ها به چهار دسته غیر موثر، نسبتا موثر، موثر و خیلی موثر تقسیم بندی شدند.