سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

طیبه طباطبایی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و ت
فاضل امیری – عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

چکیده:

در میان انواع اکوسیستم های ساحلی (مانند اکوسیستم های صخره ای، مرجانی تالابهای ساحلی، جنگلهای حرا، پهنه های کشندی و . . . ) خور موسی همراه شاخابه های خود (منجمله خور غنام ) شاخص ترین نمونه اکوسیستم ساحلی است که به دلیل شرایط خاص محیطی به لحاظ تنوع زیستی در خلیج فارس بسیار با اهمیت است . در این تحقیق ساختار جمعیتی درشت بی مهرگان کفزی در خور غنام مورد بررسی قرار گرفت که ۳ ایستگاه انتخاب و در دو فصل گرم (شهریورماه) و سرد (بهمن ماه ) نمونه برداری انجام شد، سپس با استفاده از شاخص های تنوع شانون ، سیمپسون و مارگالف تنوع در این اکوسیستم محاسبه شد . در این تحقیق گروههای مختلف ماکروبنتوزها شامل Copepoda، Decapoda، Isopoda، Polycheata، Gastropoda و Bivalvia شناسایی شدند که بیشترین تعداد متعلق به پرتاران بود که شاخصی برای مناطق نسبتاً آلوده می باشد.