سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا حسین میرزایی – گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
علی اصغر سپاهی گرو – گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
فرهاد آلیانی – گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
رسوا دادخواه – دانشگاه اصفهان

چکیده:

گارنت به عنوان یکی از بلورهای متداول در سنگهای دگرگونی و سنگهای پلوتونیک منطقه است. سنگهای دگرگونی منطقه همدان تحت تأثیر وقایع دگرگونی ناحیهای و دگرگونی مجاورتی پی در پی قرار گرفتهاند، که آنها را میتوان به سه گروه دگرگونی ناحیهای، دگرگونی مجاورتی و میگماتیتها تقسیم بندی نمود. شیست ها ی گارنت دار از انواع سنگ های دگرگونی ناحیه ای منطقه هستند که اغلب بلورهای گارنت موجود در آنها شکل داربوده و نوع گارنت موجود در برخی از آن ها از سری پیرالسپیت(آلماندین) و در برخی دیگر از سری اوگراندیت است