مقاله مطالعه تکوین گل در گونه .Amorpha fruticosa L از تیره بقولات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در زیست شناسی گیاهی از صفحه ۱۵ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه تکوین گل در گونه .Amorpha fruticosa L از تیره بقولات
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکوین گل
مقاله فقدان گلبرگ
مقاله نیلک
مقاله هم پوشانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خداوردی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: نقی لو سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: دادپور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: موافقی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ساختار گل گیاه نیلک (Amorpha fructicosa L.) به علت داشتن یک گلبرگ منفرد در میان گیاهان تیره بقولات (Fabaceae) منحصر به فرد است. به منظور پی بردن به اساس تکوینی فقدان گلبرگ، آغازش و نمو اندام های گل در این گیاه، مطالعه با میکروسکوپ نوری انعکاسی انجام شد. بدین منظور، جوانه های گل در سنین متفاوت جمع آوری و در تثبیت کننده FAA تثبیت شد. پس از ۲۴ ساعت نمونه ها شستشو داده شدند و پس از فلس زدایی در اتانول ۷۰ درصد، آبگیری آنها در محلول اتانول ۹۵ درصد ادامه یافت. رنگ آمیزی نمونه ها در محلول ۰٫۵ درصد نیگروزین در اتانول خالص انجام شد. بارزترین ویژگی های تکوین گل در نیلک آغازش پشتی- شکمی تک جهتی اندام ها در حلقه های مختلف، هم پوشانی بالا در زمان آغازش حلقه ها و آغازش زودهنگام برچه است. بر اساس نتایج حاصل، فقدان گلبرگ ها پس از آغازش آنها اتفاق می افتد. با وجود آغازش هر ۵ گلبرگ، گلبرگ های پشتی و کناری قادر به نمو نیستند و تا مراحل میانی کاملا ناپدید می شوند.