سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیاوش زمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران،واحد اراک،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک،ایر
حمیدرضا صبا – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
فریدون قدیمی – عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت اراک

چکیده:

روانگرایی یکی از مهمترین پدیده های ژئوتکنیکی است که باعث وارد شدن خسارت به سدها درحین زلزله می شود این پدیده معمولا درخاکهای ماسه ای سست و اشباع رخ میدهد هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیرات وجود لایه ایی خاک غیرمتراکم و اشابع لایه با پتانسیل روانگرایی درپی برتغییر مکان های رخ داده دربدنه سدهای خاکی درهنگام وقوع زلزله می باشد بدین منظور یک سد خاکی غیرهمگن برروی فنداسیونی قرارگرفت که دارای لایه ایی خاک غیرمتراکم بود درچندین آنالیز عمق این لایه درفنداسیون تغییر داده شد مدلها تحت شتاب ورودی مشابه تحلیل شدند آنالیز ها با استفاده ازنرم افزار QUAKE/W انجام شد که از قابلیت های ویژه این برنامه امکان نمایش نواحی روانگرا شده است با توجه به نتایج مشخص شد که درشرایط لرزه ایی با افزایش ارتفاع درناحیه هسته تغییر مکان افقی و نشست تغییر مکان قائم افزایش می یابد.