سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد صادق طالبی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
نجمه شیخ علیشاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
نجمه دهقانی فیروزآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:

تغییر اقلیم یکی از معظلات کنونی جامعه بشری است و تهدیدی برای سیاره زمین به شمار می اید. درسالهای اخیر در تغییرات اقلیمی بویژه گرم شدن کره زمین نقش انسان و فعالیت ها در زمینه های مختلف بسیار بارز است که بطور گسترده ای مورد توجه قرار گرفته است. هدف در این تحقیق مطالعه انحراف احتمالی برخی عناصر اقلیمی در استان کرمان از حالت نرمال می باشد. برای بررسی تغییرات اقلیمی و دگرگونی بارش برف از روش میانگین متحرک (فیلترپایین گذر) هفت ساله و آزمون من-کندال در دوره اماری ۴۶ ساله ایستگاه سینوپتیک کرمان (۱۹۶۰ تا سال ۲۰۰۵) شاخص های مبین بارش برف نظیر روزهای برفی روزهای یخبندان ، حداقل و حداکثر مطلق دما ، روزهای با دمای ۳۰ و بیشتر استفاده گردید . با استفاه از روش من- کندال تغییرات داده ها شناسایی ، نوع و زمان ان مشخص می گردد. نتایج به دست امده از تحیلی ها نشان می دهد که بر اساس بررسی نمودارهای گرافیکی تغییرات مولفه های U و U’ در حداقل مطلق دما تغییران ناگهانی و معنی داری مشاهده نشد و روند طبیعی رادنبال می کند. در حالیکه حداکثر مطلق دما و روزهای با دمای ۳۰ وبیشتر با حاکمیت روند مثبت و روزهای برفی و یخبندان ئارای روند کاهش می باشد.