سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرشاد کاوه – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی
مهدی سیاوش نیا – استادیار دانشگاه آزاد تهران مرکزی
سعید قربان بیگی – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

امروزه مهندسین درمحیطهای شهری و یا بطور کلی درخاکهای ضعیف و سست برای کنترل ترافیک شهری عموما گرایش به طراحی تونلهای کم عمق پیدا نموده اند از سوی دیگر تونلها بایستی طوری طراحی شوند که حداقل خسارت را در بناهای موجود در سطح زمین ایجاد نمایند لذا دراین گونه تونلها بایستی قبل از حفر با استفاده از روشهای مختلف موجود به تقویت و بهسازی خاک اطراف تونل مبادرت ورزید دراین مطالعه اقدام به بررسی تاثیرات روش چتری در سقف تونل با استفاده ازن رم افزار اجزا محدود PLAXIS 3D TUNNEL شده است نتایج حاصل از بررسی ها نشان داد که ا جرای روش چتری از لحاظ کنترل نشست سطحی و همچنین از لحاظ بارهای اعمالی تاثیر قابل توجهی دارد.