سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رسول جهرمی – مربی، هیات علمی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان ، دانشکده فنی و مهندسی، گ

چکیده:

به منظور مطالعه تغییرات اگزرژی لایه جابجایی پایینی در یک استخر خورشیدی آزمایشی لاجرم می بایست رفتار گذرای لایه جابجایی پایینی مورد مطالعه قرار گیرد. به منظور پیش بینی تغییرات ارتفاع در لایه جابجایی پایینی از مدل ترمال برست استفاده شد. معادلات دیفرانسیل جزئی انتقال جرم و حرارت به کمک روش حجم محدود گسسته سازی شدند. شبیه سازی بر مبنای داده های تجربی یک استخر خورشیدی واقع در دانشگاه فردوسی مشهد برای دوره ۲۵۴ روزه انجام گرفت. نتایج عددی بدست آمده برای پیش بینی تغییرات لایه جابجایی پایینی در مقایسه با نتایج تجربی، رضایت بخش بود. همچنین اثر گرمای ویژه بر رفتار گذرای لایه جابجایی پایینی نسبتا قابل ملاحظه است. روند تغییرات زمانی اگزرژی مخصوص (اگزرژی در واحد جرم) برای لایه جابجایی پایینی شبیه با تغییرات دمای لایه جابجایی پایینی است اما این روند برای اگزرژی در واحد سطح استخر دیده نشد و تغییرات ارتفاع لایه جابجایی پایینی اثر کاهشی و افزایشی خود را بر اگزرژی در واحد سطح گذاشت؛ بطوریکه در ماه های با ارتفاع لایه پایینی کمتر، اگزرژی در واحد سطح کمتر است. در واقع مشاهده شد که روند تغییرات زمانی اگزرژی در واحد سطح، بسیار متاثر از تغییرات زمانی ارتفاع لایه جابجایی پایینی است.