مقاله مطالعه تغییرات سیتوکین ها در بیماران آلوده به ژیاردیا لامبلیا در مقایسه با افراد سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۱ در پیاورد سلامت از صفحه ۲۹۳ تا ۲۹۹ منتشر شده است.
نام: مطالعه تغییرات سیتوکین ها در بیماران آلوده به ژیاردیا لامبلیا در مقایسه با افراد سالم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اینترلوکین ۶
مقاله اینترلوکین ۴
مقاله اینترلوکین ۲
مقاله اینترلوکین ۲۳
مقاله ژیاردیوز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع بوانی میترا
جناب آقای / سرکار خانم: دشتی نسرین
جناب آقای / سرکار خانم: عین الهی ناهید
جناب آقای / سرکار خانم: جمالی آرزو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ژیاردیوزیس انسانی، عفونتی است ناشی از تک یاخته تاژکدار ژیاردیا لامبلیا که در روده باریک زندگی می کند و ضمن آسیب ناحیه علایم معدی – روده ای نیز ایجاد می کند. این عفونت انگلی، انتشار جهانی با شیوع متغیر ۵% تا ۳۰% دارد. نقش هر دو نوع پاسخ ایمنی هومورال و سلولی در دفاع میزبان علیه انگل ثابت شده است و از آنجا که چگونگی پاسخ ایمنی تحت تاثیر مستقیم نوع و مقدار سیتوکین های ترشح شده قرار دارد، مطالعه تغییرات سیتوکینی در بیماران اهمیت بسزایی دارد.
روش بررسی: در این مطالعه سطح سرمی اینترلوکین های ۲- ۴- ۶- ۱۷ و ۲۳ در بیماران مبتلا به ژیاردیوز و نیز افراد سالم اندازه گیری و مورد مقایسه قرار گرفته است. پس از تهیه نمونه خون ناشتا از داوطلبین، سنجش میزان سیتوکین ها به روش الایزا انجام شد.
یافته ها: در مطالعه حاضر میزان IL-2 و IL-6 در افراد آلوده بصورت معنی داری بیش از افراد سالم بود، لیکن مقدار IL-4 در افراد آلوده کاهش معنی داری داشت (P= 0.0001)؛ همچنین برای اولین بار میزان IL-17 و IL-23 در افراد مبتلا به ژیاردیوز اندازه گیری شد که میزان این سیتوکین ها در افراد آلوده بصورت معنی داری بیش از افراد سالم بود (به ترتیب  P= 0.044و P= 0.03).
نتیجه گیری: پاسخ دفاعی میزبان در برابر عفونت های انگلی تحت تاثیر مستقیم سیتوکین ها قرار دارد. افزایش اینترلوکین های ۲، ۶، ۱۷ و ۲۳ در مبتلایان به ژیاردیوز احتمالا ناشی از پاسخ دفاعی بوده و همراه التهاب موضعی روده ها می باشد.