سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

رجب بسطامی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

امروزه به علت جهانی شدن و فضای رقابتی به وجود آمده تحت تأثیر آن، تکنولوژی و نوآوری نقشی حیاتی در خلق ثروت ورشد اقتصادی کشورها ایفا می کنند . نوآوری در تکنولوژی ، نقشکلیدی در فراهم آوردن شرایط بهتر زندگی برای بسیاری از مردم بازی کرده است . از اینرو ورود هر ماده جدیدی به محیط کار و یا زندگی ممکن است با خطرهای بالقوه و بالفعل زیادی همراه باشد که عدم بررسی آنها پیشاز استفاده ، خسارات بسیاری به همراه خواهد داشت . درمقاله انجام شده پس از ارائه توضیحاتی درباره نوآوری تکنولوژی ومسائل زیست محیطی به بررسی تحقیقات انجام شده دراین زمینه پرداخته شده وسپس به استخراج شباهتهای بین آنها شامل تحلیل صحیح از محیط سازمانی – بکارگیری مدیریت دانش و توسعه پایدار و نیز تفاوتهای آنها شامل نگرشهای نیروی انسانی – اثرات زیست محیطی و مولفه های نوآوری تکنولوژی و درپایان نتیجه گیری شده است که استفاده از شاخصهایی مناسب توصیه میگردد تا اثرات وپیامدهای زیست محیطی منفی آن درتمامی جنبه ها مد نظر دست اندرکاران و کارشناسان صنایع مختلف قرار گیرد.